Warunki udziału w badaniu:

„Stan świadomości negocjacyjnej kadry menedżerskiej w Polsce”

1.
Każda zakwalifikowana do Badania firma (zwana dalej Zamawiająca) może zgłosić 2 osoby, które wezmą udział w Badaniu prowadzonym przy użyciu Symulatora NEO.
2.
Żeby zakwalifikować się do Badania, Zamawiająca nie może przed zgłoszeniem do Badania korzystać z Symulatora NEO™, innymi słowy jej pracownicy w żadnym czasie poprzedzającym Badanie nie przechodzili przez ten proces diagnostyczny.
3.
Na każdą zakwalifikowaną do Badania firmę przypadają 2 osoby mogące brać udział w Badaniu, czyli dana Zamawiająca nie może wysłać do Badania większej niż dwie liczby osób. Może natomiast zgłosić w tym samym czasie dowolną liczbę pracowników, które przejdą przez Symulator NEO na standardowych warunkach. W takiej sytuacji Zamawiająca uiści opłatę jedynie z tytułu tej liczby osób, które zgłoszone zostaną do Symulatora NEO poza Badaniem.
4.
Pracownicy biorący udział w Badaniu muszą spełniać następujące kryteria:
a)
piastować stanowiska menedżerskie,
b)
być zatrudnionymi w danej firmie od przynajmniej 6 miesięcy, licząc od daty przystąpienia do obowiązków służbowych, do daty rozpoczęcia Badania,
c)
mieć w swoich obowiązkach prowadzenie lub współprowadzenie procesów negocjacyjnych i posiadać w tym względzie doświadczenie,
d)
nie rekrutować się z tego samego działu, czyli być zatrudnionymi w różnych departamentach (np. zakupy, sprzedaż, finanse itd.) oraz
e)
pracować w firmie, która kwalifikuje się do jednej z 3 wielkości:

- firma od 50 do 250 pracowników,
- firma od 250 do 1000 pracowników,
- firma od 1000 pracowników wzwyż.
5.
Organizacja, która zgłasza udział 2 osób w Badaniu zgłasza również 2 osoby rezerwowe, które w dacie danego Badania są w stanie zastąpić dwie osoby pierwszego wyboru, na wypadek ich nieobecności.
6.
Jeśli w wyznaczonej dacie badania któraś ze zgłoszonych osób, ani osoby rezerwowe nie wezmą udziału w Badaniu wówczas dane miejsce przepada, co skutkuje niemożnością ponownego zgłoszenia ani tych, ani innych uczestników.
7.
Zamawiająca zgadza się na publikowanie informacji na temat swojego udziału w Badaniu, to jest nazwy swojej firmy i logotypu.
8.
Zamawiająca jest uprawniona do publikowania informacji zarówno o wzięciu w udziału w Badaniu, jak i o wynikach osiągniętych przez swoich pracowników. Nie jest uprawniona jednakże do przekazywania osobom trzecim wiedzy na temat przebiegu Badania, w szczególności o jego przebiegu, pytaniach, zadaniach w nim zawartych.
9.
Organizator zamierza opublikować raport z Badania w 1 kwartale 2024 roku, kiedy liczba objętych badaniem menedżerów/menedżerek osiągnie liczbę 500.
10.
Zmawiający, o ile jej pracownicy wzięli udział w Badaniu, otrzyma swój elektroniczny egzemplarz raportu na co najmniej 7 dni przed jego publikacją w mediach.
11.
Cena udziału w Symulatorze NEO™ w 2023 roku poza Badaniem, czyli na standardowych warunkach uczestnictwa to 2709 zł netto/osoba, jednakże wzięcie udziału w Badaniu zwalnia Zamawiającą z obowiązku uiszczenia opłaty z tego tytułu uczestnictwa 2 osób.
12.
Aby złożyć swój akces do Badania należy wypełnić formularz zamówienia, który znajduje się tutaj. Po jego otrzymaniu Organizator przeanalizuje dane zamówienia i w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych skontaktuje się z Zamawiająca w celu weryfikacji szczegółów i ewentualnej kwalifikacji.
Marka NEOcjacje™ należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
© 2023 NEOcjacje™, All Rights Reserved.
Polityka prywatności
link