Home
/
Diagnoza NEO Plan

Rozwiń konpetencje negocjacyjne swojego zespołu

Zweryfikuj stan Waszej organizacji, jej ne[g]ocjacyjną dojrzałość. To, czy jest przygotowana do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku będzie decydować o tempie wzrostu i przeciwdziałaniu stratom.
Porozmawiajmy »
Home
/
Diagnoza NEO Plan

Rozwiń kompetencje negocjacyjne swojego zespołu

Naucz się skuteczności dzięki naszym negocjacyjnym innowacjom. Wprowadź do swojego działania narzędzia upraszczające skomplikowane zadania, pomagające w przygotowaniu się do realizacji celów, wskazujące drogi do zawierania profitowych porozumień, które będą integrowały wysiłek stron przy ich realizacji w czasach niepewności
Przeczytaj
Home
/
Diagnoza NEO Plan

Rozwiń kompetencje negocjacyjne swojego zespołu

Zweryfikuj stan Waszej organizacji, jej ne[g]ocjacyjną dojrzałość. To, czy jest przygotowana do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku będzie decydować o tempie wzrostu i przeciwdziałaniu stratom.
Przeczytaj
JESTEŚ NA:
Diagnostyka NEOcjacyjna™
SPRAWDŹ OFERTĘ:
Edukacja NEOcjacyjna™ ⟶
SPRAWDŹ OFERTĘ:
Konsulting NEOcjacyjny™ ⟶

Oferta Nauki NEO składa się z 6 produktów

Pracujemy z firmami chcącymi stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.
Pracujemy z firmami chcącymi stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.
Pracujemy z firmami chcącymi stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.

Twoja firma nie może tracić na spadku kompetencji zespołu

Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.

Twoja firma nie może tracić na spadku kompetencji zespołu

Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Porozmawiajmy »

Badanie Ringu Osobistego™

Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami. W przeciwieństwie do klasycznej metody: wykład-> ćwiczenie, nasza metodyka pozwala Uczestnikom wykonywać zadania nie znając jeszcze teorii i ucząc się na błędach własnych i innych osób, z którymi pracują podczas Doświadczenia.
Dla kogo?
Dla osób indywidualnych chcących zbadać 10 zakresów swojego życia, spriorytetyzować je i określić zadania, by polepszyć swój życiowy komfort i komfort najbliższego otoczenia.
Dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).
Jak?
Dla osób indywidualnych chcących zbadać 10 zakresów swojego życia, spriorytetyzować je i określić zadania, by polepszyć swój życiowy komfort i komfort najbliższego otoczenia.
Dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).
Korzyści
Dla osób indywidualnych chcących zbadać 10 zakresów swojego życia, spriorytetyzować je i określić zadania, by polepszyć swój życiowy komfort i komfort najbliższego otoczenia.
Dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).

Badanie Ringu Osobistego™

Dla kogo?
Dla organizacji świadomych faktu, że przy zachodzących obecnie zmianach każda firma musi znać poziom swojej ne[g]ocjacyjnej dojrzałości, dlatego sprawdzenie jej stanowi nieodzowny element biznesowego rozwoju (nieodzowny element zarządzania ryzykiem organizacji)
Jak?
Nasi konsultanci przeprowadzą Twoją firmę/dział/projekt przez 4-stopniowe badanie audytowe, w wyniku którego otrzymasz Raport audytowy; jedną z części audytu stanowi Badanie świadomości ne(g)ocjacyjnej pracowników.
Korzyści
Zobiektywizowana ocena stanu procesów i procedur ne(g)ocjacyjnych
Przygotowanie pracowników do wyzwań w pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
Mapa komunikacyjnych ryzyk
Określenie potrzeb zmian i kolejności/pilności ich wdrażania; poprawa stanu kultury organizacyjnej; integracja i inspiracja pracownicza itd.
1/6 usługi/produkty nauka NEO:

Doświadczenia NEOcjacyjne™ (DN)

Jak?
Wybór z 2 poziomów NEOcjacyjnego™ wtajemniczenia (i 5 Doświadczeń NEOcjacyjnych™), czyli programów edukacyjnych, dzięki którym nauczysz się teorii i praktyki NEOcjacji™. Innowacyjny sposób uczenia, dzięki czemu po odbyciu choćby jednego Doświadczenia NEOcjacyjnego™, nie wrócisz już do klasycznych szkoleń, a poziom pozyskanej Kompetencji NEOcjacyjnej™ i wdrożonego Systemu NEOcjacyjnego™ będzie gwarantował osiąganie wyników, jakie sobie zakładasz.
Dla kogo?
Absolutny MUST HAVE dla każdej osoby, która chce skutecznie działać w biznesie i życiu prywatnym w 3. dekadzie XXI wieku oraz organizacji, które rozumieją wagę efektywnej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Korzyści
Nabywanie 18 elementów Kompetencji NEOcjacyjnej™
Wdrażanie do swojego działania Systemu NEOcjacyjnego™ (procesu komunikacji z klientem)
Pozyskanie kompetencji przyszłości
Stała weryfikacja własnego poziomu ne[g]ocjacyjnego
Rozwiązywanie bieżących problemów ne[g]ocjacyjnych
Spotkaj się z nami ⟶
1/6 narzędzie EDUKACYJNE:

Doświadczenia NEOcjacyjne™ (DN)

Jak?
Wybór z 2 poziomów NEOcjacyjnego™ wtajemniczenia (i 5 Doświadczeń NEOcjacyjnych), czyli programów edukacyjnych, dzięki którym nauczysz się teorii i praktyki NEOcjacji™. Innowacyjny sposób uczenia, dzięki czemu po odbyciu choćby jednego Doświadczenia NEOcjacyjnego, nie wrócisz już do klasycznych szkoleń, a poziom pozyskanej Kompetencji NEOcjacyjnej™ i wdrożonego Systemu NEOcjacyjnego będzie gwarantował osiąganie wyników, jakie sobie zakładasz.
Dla kogo?
Absolutny MUST HAVE dla każdej osoby, która chce skutecznie działać w biznesie i życiu prywatnym w 3. dekadzie XXI wieku oraz organizacji, które rozumieją wagę efektywnej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Korzyści
Nabywanie 18 elementów Kompetencji NEOcjacyjnej
Wdrażanie do swojego działania Systemu NEOcjacyjnego (procesu komunikacji z klientem) pozyskanie kompetencji przyszłości
Stała weryfikacja własnego poziomu ne[g]ocjacyjnego
Rozwiązywanie bieżących problemów ne[g]ocjacyjnych
Spotkaj się z nami ⟶
2/6 narzędzie EDUKACYJNE:

Akademia Profesja NEOcjator/ka

Jak?
Dla liderów, którzy wiedzą, że ich rozwój oparty jest na profesjonalizmie komunikacyjnym, czyli prowadzeniu skutecznych ne[g]ocjacji w efektywnych relacjach z klientami, współpracownikami, przełożonymi i rodziną.
Dla kogo?
Dla osób indywidualnych i organizacji chcących sprawdzić poziom świadomości ne(g)cjacyjnej odpowiadającej wyzwaniom trzeciej dekady XXI wieku.
Korzyści
Otrzymanie certyfikatu NEO Lidera
Wejście na kolejny najwyższy poziom NEOcjacyjnego wtajemniczenia
Przygotowanie do ról zawodowych wymagających najwyższej kompetencji komunikacyjnej
Pozyskanie kompetencji przyszłości
Uzyskanie statusu Eksperta NEOcjacyjnego (współpraca konsultingowa z BRINGNEO)
Spotkaj się z nami ⟶
3/6 narzędzie EDUKACYJNE:

Kompetencja NEOcjacyjna™ - warsztaty

Jak?
Warsztaty z któregoś z 6 zakresów wiedzy, 6 umiejętności lub 6 postawy zawartych w Kompetencji NEOcjacyjnej™; zajęcia prowadzone w systemie online lub/i offline, dla grup otwartych lub zamkniętych, czas trwania zależny od pożądanego poziomu.
Dla kogo?
Dla osób mających potrzebę zgłębienia któregoś z 18 elementów Kompetencji NEOcjacyjnej™
Korzyści
Skoncentrowanie się na którymś z brakujących u danej osoby elemencie Kompetencji NEOcjacyjnej
Głębokie wejście w dany zakres w celu uzupełnienia tego obszaru
Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji w wybranych zakresach
Baza do tworzenia komplementarnych zespołów
Budowanie innowacyjnego programu talentowego
Spotkaj się z nami ⟶
4/6 narzędzie EDUKACYJNE:

Laboratorium NEOcjacji™

Jak?
Systematyczne symulacje ne(g)ocjacyjne, w których Uczestnicy, w kameralnych grupach (w systemie off-line lub on-line) dzięki case’om z życia biznesowego prowadzą procesy ne[g]ocjacyjne, po czym otrzymują od nich feedback grupowy i indywidualny. LAB NEO działa w systemie subskrypcyjnym lub ad hock’owym (jednorazowy udział).
Dla kogo?
Dla firm, które wiedzą, że każdy profesjonalny zawodnik jest monitorowany okiem coacha, który pomaga korygować błędy i w procesie microlearning’u pozyskiwać i utrwalać wiedzę, umiejętności oraz budować odpowiednie ne(g)cjacyjne postawy.
Korzyści
Sprawdzanie i ćwiczenie swoich ne(g)cjacyjnych umiejętności
Porównanie się z osobami z innych firm (benchamark)
Korzystanie z Ewaluatora strategii ne(g)ocjacyjnych (ocena jakości i skuteczności zaprojektowanych przez Uczestników taktyk i strategii)
Korzystanie z Q&A
Praca nad konkretnym elementem wrażliwym (przygotowaniem, daną fazą egzekucji umowy itd.)
Spotkaj się z nami ⟶
5/6 narzędzie EDUKACYJNE:

NEOcjacyjny Mentoring i Coaching™

Jak?
Sesje (off-line lub on-line) trwają 60 lub 90 min i odbywają się w odpowiednich interwałach wspomagających skuteczność procesu i prowadzone są zgodnie z naszymi zasadami najwyższej efektywności.
Dla kogo?
Dla osób, które chcą być prowadzone w indywidualnym procesie, podczas którego Mentor lub/i Coach NEOcjacyjny™ prowadzi proces zamierzający do odkrycia i wzmocnienia ne[g]ocjacyjnych potencjałów swojego podopiecznego.
Korzyści
Pomoc w znajdywaniu odpowiedzi na ne[g]ocjacyjne pytania
Wsparcie narzędziowe w podejmowaniu ne[g]ocjacyjnych decyzji
Weryfikacja założeń w przygotowaniu do kolejnych etapów ne[g]ocjacyjnych działań
Praca nad spełnieniem określonego ne[g]ocjacyjnego celu
Realizacja programu talentowego, przygotowanie do objęcia stanowiska liderskiego
Spotkaj się z nami ⟶
6/6 narzędzie EDUKACYJNE:

Wystąpienia inspiracyjne

Jak?
Wystąpienia w systemie on-line lub off-line, których podstawą merytoryczną są NEOcjacje™, rzeczywistości NEOŚwiata, w którym żyjemy, predykcja dotycząca trendów w komunikacji biznesowej, międzykulturowej, narzędzi do jej prowadzenia itd.
Dla kogo?
Dla firm chcących wprowadzić do edukacji pracowniczej innowacyjne tematy rozwojowe oraz pracować nad inspiracją i motywacją swoich współpracowników.
Korzyści
Dostarczenie pracownikom wyjątkowych treści rozwojowych
Pokazania świata przefiltrowanego przez pryzmat ne[g]ocjacji, zjawisk z ich źródłami komunikacyjnymi
Inspiracja do poszukiwań i samorozwoju pracowniczego
Wsparcie programu talentowego
Uatrakcyjnienie firmowych event’ów i spotkań roboczych itd.
Spotkaj się z nami ⟶
2/6 usługi/produkty nauka NEO:

Akademia Profesja NEOcjator/ka™

Jak?
Test on-line składający się z 50 pytań wielokrotnego wyboru (z kilkuset pytań w puli); testowany/a otrzymuje punktowy wynik badania wraz z opisem swojego poziomu, ryzyk i szans z tym związanych oraz rekomendacją (opcjonalnie: indywidualna sesja omawiająca wynik).
Dla kogo?
Przejście przez 4 stopnie EDU RING, czyli 4 Doświadczenia NEOcjacyjne plus proces NEO coachingu i mentoringu w ciągu max. 20 miesięcy.
Korzyści
Otrzymanie certyfikatu NEO Lidera™
Wejście na kolejny najwyższy poziom NEOcjacyjnego™ wtajemniczenia
Przygotowanie do ról zawodowych wymagających najwyższej kompetencji komunikacyjnej
Pozyskanie kompetencji przyszłości
Uzyskanie statusu Eksperta NEOcjacyjnego™ (współpraca konsultingowa z BRINGNEO)
Spotkaj się z nami ⟶
3/6 usługi/produkty nauka NEO:

Kompetencja NEOcjacyjna™ - warsztaty

Jak?
Warsztaty z któregoś z 6 zakresów wiedzy, 6 umiejętności lub 6 postawy zawartych w Kompetencji NEOcjacyjnej™; zajęcia prowadzone w systemie online lub/i offline, dla grup otwartych lub zamkniętych, czas trwania zależny od pożądanego poziomu.
Dla kogo?
Dla osób mających potrzebę zgłębienia któregoś z 18 elementów Kompetencji NEOcjacyjnej™.
Korzyści
Skoncentrowanie się na którymś z brakujących u danej osoby elemencie Kompetencji NEOcjacyjnej™
Głębokie wejście w dany zakres w celu uzupełnienia tego obszaru
Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji w wybranych zakresach
Baza do tworzenia komplementarnych zespołów
Budowanie innowacyjnego programu talentowego
Spotkaj się z nami ⟶
4/6 usługi/produkty nauka NEO:

Laboratorium NEOcjacji™

Jak?
Systematyczne symulacje ne(g)ocjacyjne, w których Uczestnicy, w kameralnych grupach (w systemie off-line lub on-line) dzięki case’om z życia biznesowego prowadzą procesy ne[g]ocjacyjne, po czym otrzymują od nich feedback grupowy i indywidualny. LAB NEO działa w systemie subskrypcyjnym lub ad hock’owym (jednorazowy udział).
Dla kogo?
Dla firm, które wiedzą, że każdy profesjonalny zawodnik jest monitorowany okiem coacha, który pomaga korygować błędy i w procesie microlearning’u pozyskiwać i utrwalać wiedzę, umiejętności oraz budować odpowiednie ne(g)cjacyjne postawy.
Korzyści
Sprawdzanie i ćwiczenie swoich ne(g)cjacyjnych umiejętności
Porównanie się z osobami z innych firm (benchamark)
Korzystanie z Ewaluatora strategii ne(g)ocjacyjnych (ocena jakości i skuteczności zaprojektowanych przez Uczestników taktyk i strategii)
Korzystanie z Q&A
Praca nad konkretnym elementem wrażliwym (przygotowaniem, daną fazą egzekucji umowy itd.)
Spotkaj się z nami ⟶
5/6 usługi/produkty nauka NEO:

NEOcjacyjny Mentoring i Coaching™

Jak?
Sesje (off-line lub on-line) trwają 60 lub 90 min i odbywają się w odpowiednich interwałach wspomagających skuteczność procesu i prowadzone są zgodnie z naszymi zasadami najwyższej efektywności.
Dla kogo?
Dla osób, które chcą być prowadzone w indywidualnym procesie, podczas którego Mentor lub/i Coach NEOcjacyjny™ prowadzi proces zamierzający do odkrycia i wzmocnienia ne[g]ocjacyjnych potencjałów swojego podopiecznego.
Korzyści
Pomoc w znajdywaniu odpowiedzi na ne[g]ocjacyjne pytania
Wsparcie narzędziowe w podejmowaniu ne[g]ocjacyjnych decyzji
Weryfikacja założeń w przygotowaniu do kolejnych etapów ne[g]ocjacyjnych działań
Praca nad spełnieniem określonego ne[g]ocjacyjnego celu
Realizacja programu talentowego, przygotowanie do objęcia stanowiska liderskiego
Spotkaj się z nami ⟶
6/6 usługi/produkty nauka NEO:

Wystąpienia inspiracyjne

Jak?
Wystąpienia w systemie on-line lub off-line, których podstawą merytoryczną są NEOcjacje™, rzeczywistości NEOŚwiata, w którym żyjemy, predykcja dotycząca trendów w komunikacji biznesowej, międzykulturowej, narzędzi do jej prowadzenia itd.
Dla kogo?
Dla firm chcących wprowadzić do edukacji pracowniczej innowacyjne tematy rozwojowe oraz pracować nad inspiracją i motywacją swoich współpracowników.
Korzyści
Dostarczenie pracownikom wyjątkowych treści rozwojowych
Pokazania świata przefiltrowanego przez pryzmat ne[g]ocjacji, zjawisk z ich źródłami komunikacyjnymi
Inspiracja do poszukiwań i samorozwoju pracowniczego
Wsparcie programu talentowego
Uatrakcyjnienie firmowych event’ów i spotkań roboczych itd.
Spotkaj się z nami ⟶
Marka NEOcjacje™ należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
© 2023 NEOcjacje™, All Rights Reserved.
Polityka prywatności
graduation-hatcamera-videocalendar-fullchart-barsclocklinkcrossmenumenu-circlelayers