Home
/
Diagnoza NEO Plan

Rozwiń konpetencje negocjacyjne swojego zespołu

Zweryfikuj stan Waszej organizacji, jej ne[g]ocjacyjną dojrzałość. To, czy jest przygotowana do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku będzie decydować o tempie wzrostu i przeciwdziałaniu stratom.
Porozmawiajmy »
Home
/
Diagnoza NEO Plan

Rozwiń kompetencje negocjacyjne swojego zespołu

Każdy, nawet najlepszy zawodnik, który chce osiągać sukcesy, ma swój sztab konsultacyjny. Zaufanych ludzi znających się na swojej działce, jak nikt inny. Oni potrafią doradzić, w chwili kryzysu, ale też stać na straży sukcesu. Ty i Twój biznes potrzebujecie dziś właśnie takiego, wyspecjalizowanego grona konsultantów, którym jesteśmy my.
Przeczytaj
Home
/
Diagnoza NEO Plan

Rozwiń kompetencje negocjacyjne swojego zespołu

Każdy, nawet najlepszy zawodnik, który chce osiągać sukcesy, ma swój sztab konsultacyjny. Zaufanych ludzi znających się na swojej działce, jak nikt inny. Oni potrafią doradzić, w chwili kryzysu, ale też stać na straży sukcesu. Ty i Twój biznes potrzebujecie dziś właśnie takiego, wyspecjalizowanego grona konsultantów, którym jesteśmy my.
Przeczytaj
JESTEŚ NA:
Diagnostyka NEOcjacyjna™
SPRAWDŹ OFERTĘ:
Edukacja NEOcjacyjna™ ⟶
SPRAWDŹ OFERTĘ:
Konsulting NEOcjacyjny™ ⟶

Oferta Porad NEO składa się z 6 produktów

Pracujemy z firmami chcącymi stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.
Pracujemy z firmami chcącymi stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.
Pracujemy z firmami chcącymi stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.

Twoja firma nie może tracić na spadku kompetencji zespołu

Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.

Twoja firma nie może tracić na spadku kompetencji zespołu

Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Porozmawiajmy »

Badanie Ringu Osobistego™

Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami. W przeciwieństwie do klasycznej metody: wykład-> ćwiczenie, nasza metodyka pozwala Uczestnikom wykonywać zadania nie znając jeszcze teorii i ucząc się na błędach własnych i innych osób, z którymi pracują podczas Doświadczenia.
Dla kogo?
Dla osób indywidualnych chcących zbadać 10 zakresów swojego życia, spriorytetyzować je i określić zadania, by polepszyć swój życiowy komfort i komfort najbliższego otoczenia.
Dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).
Jak?
Dla osób indywidualnych chcących zbadać 10 zakresów swojego życia, spriorytetyzować je i określić zadania, by polepszyć swój życiowy komfort i komfort najbliższego otoczenia.
Dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).
Korzyści
Dla osób indywidualnych chcących zbadać 10 zakresów swojego życia, spriorytetyzować je i określić zadania, by polepszyć swój życiowy komfort i komfort najbliższego otoczenia.
Dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).

Badanie Ringu Osobistego™

Dla kogo?
Dla organizacji świadomych faktu, że przy zachodzących obecnie zmianach każda firma musi znać poziom swojej ne[g]ocjacyjnej dojrzałości, dlatego sprawdzenie jej stanowi nieodzowny element biznesowego rozwoju (nieodzowny element zarządzania ryzykiem organizacji)
Jak?
Nasi konsultanci przeprowadzą Twoją firmę/dział/projekt przez 4-stopniowe badanie audytowe, w wyniku którego otrzymasz Raport audytowy; jedną z części audytu stanowi Badanie świadomości ne(g)ocjacyjnej pracowników.
Korzyści
Zobiektywizowana ocena stanu procesów i procedur ne(g)ocjacyjnych
Przygotowanie pracowników do wyzwań w pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
Mapa komunikacyjnych ryzyk
Określenie potrzeb zmian i kolejności/pilności ich wdrażania; poprawa stanu kultury organizacyjnej; integracja i inspiracja pracownicza itd.
1/6 usługi/produkty poradaNEO:

Mikrokonsulting ne[g]ocjacyjny

Jak?
Nasi Konsultanci ne[g]ocjacyjni pomagają w rozwiązaniu bieżących problemów komunikacyjnych odpowiadają na pytania, doradzają 
w przygotowaniu do spotkań ne[g]ocjacyjnych, weryfikują taktykę 
czy konsultują problem w dniu kiedy się pojawia.
Dla kogo?
Dla firm chcących korzystać z elastycznego konsultingu w systemie JUST-IN-TIME.
Korzyści
Zapobieganie stratom przez użycie zewnętrznej opinii eksperckiej naszego Konsultanta
Mniejsze sformalizowanie procesu zamówienia i realizacji usługi
Oszczędność czasu i pieniędzy (rzeczywista usługa)
Możliwość wykorzystania konsultacji trwającej nawet 15 minut
Spotkaj się z nami ⟶
1/6 narzędzie konsultingowe:

Mikrokonsulting ne[g]ocjacyjny

Jak?
Nasi Konsultanci ne[g]ocjacyjni pomagają w rozwiązaniu bieżących problemów komunikacyjnych odpowiadają na pytania, doradzają 
w przygotowaniu do spotkań ne[g]ocjacyjnych, weryfikują taktykę 
czy konsultują problem w dniu kiedy się pojawia.
Dla kogo?
Dla firm chcących korzystać z elastycznego konsultingu w systemie JUST-IN-TIME.
Korzyści
Zapobieganie stratom przez użycie zewnętrznej opinii eksperckiej naszego Konsultanta
Mniejsze sformalizowanie procesu zamówienia i realizacji usługi
Oszczędność czasu i pieniędzy (rzeczywista usługa)
Możliwość wykorzystanie konsultacji trwającej nawet 15 Możliwość wykorzystania konsultacji trwającej nawet 15 minut
Posiadanie zaufanych specjalistów ne[g]ocjacyjnych na wyciągnięcie ręki
Spotkaj się z nami ⟶
2/6 narzędzie konsultingowe:

Tworzenie Organizacji NEOcjacyjnej™

Jak?
Przeprowadzenie całości procesu (Diagnoza, Nauka, Porada) prowadzi do wdrożenia optymalnego systemu NEOcjacji™ w kluczowych częściach organizacji.
Dla kogo?
Dla organizacji, które nie chcą tracić przez źle ustawione procesy komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym i wierzą, 
że dzisiejszy sukces w biznesie zależy od sposobu ne[g]ocjowania 
w relacji i prowadzenia współpracy.
Korzyści
Wprowadzenie jednolitego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
Wdrożenie języka, który skraca procesy
Oszczędność czasu i pieniędzy w procesie wprowadzania pracownika do firmy
Posiadanie wizerunku firmy innowacyjnej
Wsparcie pracowników w prowadzeniu procesów
Spotkaj się z nami ⟶
3/6 narzędzie konsultingowe:

NEOcjacyjny audyt umów, procedur, procesów, strategii

Jak?
Nasi NEOcjacyjni Audytorzy™, wyspecjalizowani w poszczególnych branżach, badają dany zakres działania Klienta wskazując na punkty ryzyka i rekomendując zmiany.
Dla kogo?
Dla organizacji, które w wyniku oceny własnej lub partnerów biznesowych stwierdziły nieaktualność lub nieadekwatność jakiejś części procesu ne[g]ocjacyjnego.
Korzyści
Możliwość uzyskania opinii dotyczącej wyłącznie komunikacyjnego potencjału danej umowy/relacji
Wyspecjalizowana porada mające ocenić potencjały ryzyka
i szans w danej kwestii
Uzupełnienie lub/i zmiana procedur/procesów ne[g]ocjacyjnych
Oszczędność czasu i pieniędzy poprzez zarządzanie ryzykiem
Wsparcie działów prawnych, HR, sprzedażowych, zakupowych itd.
Spotkaj się z nami ⟶
4/6 narzędzie konsultingowe:

Analizy & Raporty

Jak?
Zamów analizę lub raport w nurtującej Cię/Twój dział/zarząd/firmę ne[g]ocjacyjnej sprawie. Zarządź informacją tak, aby nie tracić czasu, cierpliwości, pieniędzy.
Dla kogo?
Dla organizacji potrzebujących materiałów przygotowanych pod kątem ich wykorzystania do prowadzenia procesów ne[g]ocjacyjnych (na przykład: pozyskiwanie nowego kontrahenta, ekspansja zagraniczna).
Korzyści
Otrzymywanie opinii sporządzonych pod potrzeby stricte komunikacji biznesowej
Możliwość zamówienia opinii forseight’owych
Sprawdzenie własnych hipotez w zestawieniu z opiniami specjalistów w danym sektorze
Oferta prowadzenia stałego monitoringu wydarzeń ne[g]ocjacyjnych
Przeprowadzenie warsztatu/burzy mózgów w opracowanym przez analizę/raport temacie
Spotkaj się z nami ⟶
5/6 narzędzie konsultingowe:

Prowadzenie ne[g]ocjacji w imieniu klienta

Jak?
Udziału przez NEOcjatorów™ w przygotowywanym lub/i prowadzonym procesie, w roli prowadzących lub współprowadzących ne[g]ocjacje (w różnych rolach). Taki sposób podchodzenia do strategii ne[g]ocjacyjnej pozwala na budowanie pozycji, zarządzanie procesem w czasie, stosowanie odpowiednio dobieranych narzędzi itd.
Dla kogo?
Dla organizacji, które rozumieją, jak ogromną przewagę procesową stanowi posiadanie zewnętrznego negocjatora w prowadzonym kontraktowaniu.
Korzyści
Bieżące konsultacje z NEOcjatorem™
Wykorzystanie przewagi procesowej polegającej na wprowadzeniu profesjonalnego ne[g]ocjatora
Stworzenie rekomendacji zmian w celu wykorzystania ich 
w kolejnych procesach
Feedback procesowy, korygowanie działań
Pomoc w zarządzaniu emocjami, procesem, ryzykiem
Spotkaj się z nami ⟶
6/6 narzędzie konsultingowe:

NEO OMNI

Jak?
Wybierz jeden z trzech pakietów subskrypcyjnych obejmujących liczbę godzin i sposobów naszej NEOcjacyjnej™ obsługi (narzędzia Diagnozy NEO, Nauki NEO i Porady NEO na preferencyjnych warunkach). Zapewnij sobie stałą obsługę ekspertów NEOcjacyjnych™.
Dla kogo?
Dla organizacji, które traktują procesy komunikacji biznesowej 
i rozwoju w tym zakresie jako jeden z podstawowych z priorytetów budujących biznesowy sukces.
Korzyści
Korzystanie z usług NEOcjacyjnych™ w systemie subskrypcji
Stały, najszybszy dostęp do naszych NEOcjatorów™
Bieżąca pomoc w rozwiązywaniu negocjacyjnych problemów
Budowanie relacji z NEOcjatorami™ w celu tworzenia zewnętrznego działu wsparcia NEOcjacyjnego™
Preferencyjne warunki na zakup innych usług BRING NEO
Spotkaj się z nami ⟶
2/6 usługi/produkty porada NEO:

Tworzenie Organizacji NEOcjacyjnej™

Jak?
Przeprowadzenie całości procesu (Diagnoza, Nauka, Porada) prowadzi do wdrożenia optymalnego systemu NEOcjacji™ w kluczowych częściach organizacji.
Dla kogo?
Dla organizacji, które nie chcą tracić przez źle ustawione procesy komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym i wierzą, 
że dzisiejszy sukces w biznesie zależy od sposobu ne[g]ocjowania 
w relacji i prowadzenia współpracy.
Korzyści
Wprowadzenie jednolitego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
Wdrożenie języka, który skraca procesy
Oszczędność czasu i pieniędzy w procesie wprowadzania pracownika do firmy
Posiadanie wizerunku firmy innowacyjnej
Wsparcie pracowników w prowadzeniu procesów
Spotkaj się z nami ⟶
3/6 usługi/produkty porada NEO:

NEOcjacyjny™ audyt umów, procedur, procesów, strategii

Jak?
Nasi NEOcjacyjni Audytorzy™, wyspecjalizowani w poszczególnych branżach, badają dany zakres działania Klienta wskazując na punkty ryzyka i rekomendując zmiany.
Dla kogo?
Dla organizacji, które w wyniku oceny własnej lub partnerów biznesowych stwierdziły nieaktualność lub nieadekwatność jakiejś części procesu ne[g]ocjacyjnego.
Korzyści
Możliwość uzyskania opinii dotyczącej wyłącznie komunikacyjnego potencjału danej umowy/relacji
Wyspecjalizowana porada mające ocenić potencjały ryzyka
i szans w danej kwestii
Uzupełnienie lub/i zmiana procedur/procesów ne[g]ocjacyjnych
Oszczędność czasu i pieniędzy poprzez zarządzanie ryzykiem
Wsparcie działów prawnych, HR, sprzedażowych, zakupowych itd.
Spotkaj się z nami ⟶
4/6 usługi/produkty porada NEO:

Analizy & Raporty

Jak?
Zamów analizę lub raport w nurtującej Cię/Twój dział/zarząd/firmę ne[g]ocjacyjnej sprawie. Zarządź informacją tak, aby nie tracić czasu, cierpliwości, pieniędzy.
Dla kogo?
Dla organizacji potrzebujących materiałów przygotowanych pod kątem ich wykorzystania do prowadzenia procesów ne[g]ocjacyjnych (na przykład: pozyskiwanie nowego kontrahenta, ekspansja zagraniczna).
Korzyści
Otrzymywanie opinii sporządzonych pod potrzeby stricte komunikacji biznesowej
Możliwość zamówienia opinii forseight’owych
Sprawdzenie własnych hipotez w zestawieniu z opiniami specjalistów w danym sektorze
Oferta prowadzenia stałego monitoringu wydarzeń ne[g]ocjacyjnych
Przeprowadzenie warsztatu/burzy mózgów w opracowanym przez analizę/raport temacie
Spotkaj się z nami ⟶
5/6 usługi/produkty porada NEO:

Prowadzenie ne[g]ocjacji w imieniu klienta

Jak?
Udziału przez NEOcjatorów™ w przygotowywanym lub/i prowadzonym procesie, w roli prowadzących lub współprowadzących ne[g]ocjacje (w różnych rolach). Taki sposób podchodzenia do strategii ne[g]ocjacyjnej pozwala na budowanie pozycji, zarządzanie procesem w czasie, stosowanie odpowiednio dobieranych narzędzi itd.
Dla kogo?
Dla organizacji, które rozumieją, jak ogromną przewagę procesową stanowi posiadanie zewnętrznego negocjatora w prowadzonym kontraktowaniu.
Korzyści
Bieżące konsultacje z NEOcjatorem™
Wykorzystanie przewagi procesowej polegającej na wprowadzeniu profesjonalnego ne[g]ocjatora
Stworzenie rekomendacji zmian w celu wykorzystania ich 
w kolejnych procesach
Feedback procesowy, korygowanie działań
Pomoc w zarządzaniu emocjami, procesem, ryzykiem
Spotkaj się z nami ⟶
6/6 usługi/produkty porada NEO:

NEO OMNI

Jak?
Wybierz jeden z trzech pakietów subskrypcyjnych obejmujących liczbę godzin i sposobów naszej NEOcjacyjnej™ obsługi (narzędzia Diagnozy NEO, Nauki NEO i Porady NEO na preferencyjnych warunkach). Zapewnij sobie stałą obsługę ekspertów NEOcjacyjnych™.
Dla kogo?
Dla organizacji, które traktują procesy komunikacji biznesowej 
i rozwoju w tym zakresie jako jeden z podstawowych z priorytetów budujących biznesowy sukces.
Korzyści
Korzystanie z usług NEOcjacyjnych™ w systemie subskrypcji
Stały, najszybszy dostęp do naszych NEOcjatorów™
Bieżąca pomoc w rozwiązywaniu negocjacyjnych problemów
Budowanie relacji z NEOcjatorami™ w celu tworzenia zewnętrznego działu wsparcia NEOcjacyjnego™
Preferencyjne warunki na zakup innych usług BRING NEO
Spotkaj się z nami ⟶
Marka NEOcjacje™ należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
© 2023 NEOcjacje™, All Rights Reserved.
Polityka prywatności
graduation-hatcamera-videocalendar-fullchart-barsclocklinkcrossmenumenu-circlelayers