Home
/
Diagnoza NEO Plan

Rozwiń konpetencje negocjacyjne swojego zespołu

Zweryfikuj stan Waszej organizacji, jej ne[g]ocjacyjną dojrzałość. To, czy jest przygotowana do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku będzie decydować o tempie wzrostu i przeciwdziałaniu stratom.
Porozmawiajmy »
Home
/
Diagnoza NEO Plan

Rozwiń kompetencje negocjacyjne swojego zespołu

Zweryfikuj stan Waszej organizacji, jej ne(g)ocjacyjną dojrzałość. To, czy jest przygotowana do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku będzie decydować o tempie wzrostu i przeciwdziałaniu stratom.
Przeczytaj
Home
/
Diagnoza NEO Plan

Rozwiń konpetencje negocjacyjne swojego zespołu

Zweryfikuj stan Waszej organizacji, jej ne[g]ocjacyjną dojrzałość. To, czy jest przygotowana do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku będzie decydować o tempie wzrostu i przeciwdziałaniu stratom.
Przeczytaj
JESTEŚ NA:
Diagnostyka NEOcjacyjna™
SPRAWDŹ OFERTĘ:
Edukacja NEOcjacyjna™ ⟶
SPRAWDŹ OFERTĘ:
Konsulting NEOcjacyjny™ ⟶

Oferta Diagnozy NEO składa się z 6 produktów

Pracujemy z firmami chcącymi stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.
Pracujemy z firmami chcącymi stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.
Pracujemy z firmami chcącymi stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.

Twoja firma nie może tracić na spadku kompetencji zespołu

Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.

Twoja firma nie może tracić na spadku kompetencji zespołu

Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Obietnica rozwiązanie problemu
Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami.
Porozmawiajmy »

Badanie Ringu Osobistego™

Sposób uczenia się NEOcjacji™, ze względu na multiwymiarowość naszej edukacji, innowacyjną treść i system "do-learn-do" - nazwaliśmy Doświadczeniami. W przeciwieństwie do klasycznej metody: wykład-> ćwiczenie, nasza metodyka pozwala Uczestnikom wykonywać zadania nie znając jeszcze teorii i ucząc się na błędach własnych i innych osób, z którymi pracują podczas Doświadczenia.
Dla kogo?
Dla osób indywidualnych chcących zbadać 10 zakresów swojego życia, spriorytetyzować je i określić zadania, by polepszyć swój życiowy komfort i komfort najbliższego otoczenia.
Dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).
Jak?
Dla osób indywidualnych chcących zbadać 10 zakresów swojego życia, spriorytetyzować je i określić zadania, by polepszyć swój życiowy komfort i komfort najbliższego otoczenia.
Dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).
Korzyści
Dla osób indywidualnych chcących zbadać 10 zakresów swojego życia, spriorytetyzować je i określić zadania, by polepszyć swój życiowy komfort i komfort najbliższego otoczenia.
Dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).

Badanie Ringu Osobistego™

Dla kogo?
Dla organizacji świadomych faktu, że przy zachodzących obecnie zmianach każda firma musi znać poziom swojej ne[g]ocjacyjnej dojrzałości, dlatego sprawdzenie jej stanowi nieodzowny element biznesowego rozwoju (nieodzowny element zarządzania ryzykiem organizacji)
Jak?
Nasi konsultanci przeprowadzą Twoją firmę/dział/projekt przez 4-stopniowe badanie audytowe, w wyniku którego otrzymasz Raport audytowy; jedną z części audytu stanowi Badanie świadomości ne(g)ocjacyjnej pracowników.
Korzyści
Zobiektywizowana ocena stanu procesów i procedur ne(g)ocjacyjnych
Przygotowanie pracowników do wyzwań w pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
Mapa komunikacyjnych ryzyk
Określenie potrzeb zmian i kolejności/pilności ich wdrażania; poprawa stanu kultury organizacyjnej; integracja i inspiracja pracownicza itd.
1/6 usługi/produkty DIAGNOZA NEO:

Audyt NEOcjacyjny™

Jak?
Nasi konsultanci przeprowadzą Twoją firmę/dział/projekt przez 4-stopniowe badanie audytowe, w wyniku którego otrzymasz Raport audytowy; jedną z części audytu stanowi Badanie świadomości ne[g]ocjacyjnej pracowników.
Dla kogo?
Dla organizacji świadomych faktu, że przy zachodzących obecnie zmianach każda firma musi znać poziom swojej ne[g]ocjacyjnej dojrzałości, dlatego sprawdzenie jej stanowi nieodzowny element biznesowego rozwoju (konieczny element zarządzania ryzykiem organizacji).
Korzyści
Zobiektywizowana ocena stanu procesów i procedur ne[g]ocjacyjnych
Przygotowanie pracowników do wyzwań w Przygotowanie pracowników do wyzwań w pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznymz klientem wewnętrznym i zewnętrznym
Mapa komunikacyjnych ryzyk
Określenie potrzeb zmian i kolejności / pilności ich wdrażania; poprawa stanu kultury organizacyjnej; integracja i inspiracja pracownicza itd.
Rekomendacje do myślenia przyszłościowego, wobec wprowadzanych przez rynek innowacji
Spotkaj się z nami ⟶
1/6 narzędzie diagnostyczne:

Audyt NEOcjacyjny™

Jak?
Nasi konsultanci przeprowadzą Twoją firmę/dział/projekt przez 4-stopniowe badanie audytowe, w wyniku którego otrzymasz Raport audytowy; jedną z części audytu stanowi Badanie świadomości ne(g)ocjacyjnej pracowników.
Dla kogo?
Dla organizacji świadomych faktu, że przy zachodzących obecnie zmianach każda firma musi znać poziom swojej ne[g]ocjacyjnej dojrzałości, dlatego sprawdzenie jej stanowi nieodzowny element biznesowego rozwoju (nieodzowny element zarządzania ryzykiem organizacji).
Korzyści
Zobiektywizowana ocena stanu procesów i procedur ne(g)ocjacyjnych
Przygotowanie pracowników do wyzwań w pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
Mapa komunikacyjnych ryzyk
Określenie potrzeb zmian i kolejności / pilności ich wdrażania; poprawa stanu kultury organizacyjnej; integracja i inspiracja pracownicza itd.
Spotkaj się z nami ⟶
2/6 narzędzie diagnostyczne:

Badanie świadomości ne(g)ocjacyjnej

Jak?
Test on-line składający się z 50 pytań wielokrotnego wyboru (z kilkuset pytań w puli); testowany/a otrzymuje punktowy wynik badania wraz z opisem swojego poziomu, ryzyk i szans z tym związanych oraz rekomendacją (opcjonalnie: indywidualna sesja omawiająca wynik).
Dla kogo?
Dla osób indywidualnych i organizacji chcących sprawdzić poziom świadomości ne(g)cjacyjnej odpowiadającej wyzwaniom trzeciej dekady XXI wieku.
Korzyści
Skonfrontowanie swojej ne(g)ocjacyjnej wiedzy z aktualnie wymaganą przez rynek
Przy systematycznym testowaniu siebie – badanie postępów w budowaniu własnej świadomości ne(g)ocjacyjnej
Testowanie grup pracowników w celu lepszego zaplanowania procesów edukacyjnych i integracyjnych; planowanie rozwoju pracowniczego
Budowanie benchmarków departamentowych i generacyjnych
Spotkaj się z nami ⟶
3/6 narzędzie diagnostyczne:

Badanie Ringu Osobistego™

Jak?
Badanie opracowane na podstawie Reguły Ringów™, czyli metody zarządzania sobą w codzienności, (jeden z fundamentów NEOcjacji™); innowacyjne podejście do przetestowania się wobec własnych wyborów życia prywatnego (plus wpływu na życie zawodowe); praca z Konsultantem NEOcjacji™; pakiet 3 lub 6 h.
Dla kogo?
Dla osób indywidualnych chcących zbadać swoją pozycję wobec 10 priorytetów życia, których jakość zależy od komunikacji, poukładać je i określić zadania, w celu polepszenia własnego życiowego komfortu i komfortu najbliższego otoczenia; dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).
Korzyści
Postawienie sobie kluczowych pytań i opracowanie odpowiedzi na temat 10 najważniejszych sfer życia
Sprawdzenie zasobów i potencjału wprowadzania zmian
Uczenie się zarządzania sobą w czasie i przestrzeni życiowej
Weryfikacja potencjałów i zasobów
Przedstawienie Reguły Ringów™ w relacjach z innymi
Spotkaj się z nami ⟶
4/6 narzędzie diagnostyczne:

Turnieje Ne[g]ocjacji „Ringi Biznesu”™ & „Ringi Rodziny”™

Turnieje Ne[g]ocjacji „Ringi Biznesu”™

Jak?
Jedno- lub kilkudniowe turnieje odbywające się w formule on-line lub/i off-line, wewnątrzfirmowe lub angażujące uczestników z różnych organizacji.
Dla kogo?
Dla firm, które chcą uczyć i integrować swoich pracowników poprzez zastosowanie innowacyjnej formy gry firmowej sprawdzającej poziom ne(g)ocjacyjnego rozwoju organizacji.
Korzyści
Szybka diagnoza rozwoju komunikacyjnego danej grupy uczestników
Nauka ne[g]ocjacji i zarządzania nimi kontekstowo poprzez feedback trenerski
Rozwijanie ciekawości ne[g]ocjacyjnej
Budowanie wizerunku marki, jako komunikującej się w innowacyjny sposób
Integracja i wzmacnianie kultury ne[g]ocjacji (wewnątrz, w obsłudze klienta itd.)

Turnieje Ne[g]ocjacji „Ringi Rodziny”™

Jak?
Jedno- lub kilkudniowe turnieje odbywające się w formule on-line lub/i off-line, w których udział biorą pracownicy oraz ich najbliżsi (dzieci od 13 roku życia).
Dla kogo?
Dla firm, które budują swoją kulturę organizacyjną mając na uwadze well-being pracowniczy, chcą integrować swoich pracowników i ich rodziny, budować wizerunek firmy odpowiedzialnej i inkluzywnej.
Korzyści
Integracja przez pokazanie członkom rodzin, m.in. na czym polegają obowiązki ich bliskiej osoby
Uczenie się przez rodzinę komunikacyjnych narzędzi wpływu
Wzajemna nauka zrozumienia i wyrabianie pozytywnych nawyków
„Odczarowywanie” procesów ne[g]ocjacyjnych (przeciwdziałanie stereotypizacji)
Wzmacnianie kultury ne[g]ocjacji (rozpoznawanie różnic generacyjnych itd.)
Spotkaj się z nami ⟶
5/6 narzędzie diagnostyczne:

Symulator NEO™

Jak?
Na Symulator NEO™ składa się Test wiedzy ne[g]ocjacyjnej oraz symulacje spotkań negocjacyjnych. Podczas tego procesu Uczestnicy zaangażowani są w trwające 1,5 dnia spotkanie, wynikiem którego jest ocena 33 kluczowych elementów ich wiedzy, umiejętności i postawy
negocjacyjnej. Praktyczna diagnoza, czyli punkt wyjścia do samoświadomości oraz prowadzenia procesów rozwojowych w tej dziedzinie biznesu!
Dla kogo?
Dla każdego pracownika, który na co dzień komunikuje się biznesowo, w tym negocjuje i chce raz na jakiś czas sprawdzić swój poziom w tym względzie i zaplanować ścieżkę rozwoju. Dla firm, które świadomie budują swoje zespoły, są uważne budżetowo i wiedzą, że prewencja jest tańsza niż sprzątanie po błędach popełnionych z niewiedzy
i zaniedbań.
Korzyści
Pozyskanie wiedzy na temat poziomu swoich ne[g]ocjacyjnych umiejętności
Precyzja w zaplanowaniu ścieżki rozwoju komunikacyjnego
Dbałość o budżet poprzez minimalizację wyboru nietrafionego programu rozwojowego
Integracja przez naukę, ekspozycję popełnianych błędów 
i uczenie się sztuki wzajemnego feedbacku
Możliwość doboru przez trenera „szytego na miarę” programu edukacyjnego w dziedzinie komunikacji 
i ne[g]ocjacji
Spotkaj się z nami ⟶
6/6 narzędzie diagnostyczne:

NeuroColor®

Jak?
Przełomowe badanie, którego podstawę stanowią odkrycia dr Fisher, składający się z pytań dotyczących życia zawodowego i osobistego, kreowany przy użyciu algorytmów AI; rezultatem jest 24-stronnicowy raport w części interpretowany podczas sesji feedbackowej (z Konsultantem, 1-2h).
Dla kogo?
Dla osób rozumiejących konieczność korzystania z odkryć neuronauki pokazującej naszą osobowość przez pryzmat wpływu chemii naszego mózgu na nasz potencjał oraz dla organizacji chcących zrozumieć zasób neuroróżnorodności i możliwość wykorzystania go dla dobra i rozwoju firmy.
Korzyści
Zrozumienie nie tylko cech swojej osobowości, ale także ich źródeł
Dogłębna analiza w celu dobrania narzędzi do zarządzania sobą w komunikacji
Dobieranie neurobiologicznych typów osobowości do zespołu
Oszczędność czasu i środków dzięki precyzyjnej mapie narzędzi rozwojowych
Rozpoznanie faktorów motywacji i inspiracji itd.
Spotkaj się z nami ⟶
2/6 usługi/produkty DIAGNOZA NEO:

Badanie świadomości ne[g]ocjacyjnej

Jak?
Test on-line składający się z 50 pytań wielokrotnego wyboru
(z kilkuset pytań w puli); testowany/a otrzymuje punktowy wynik badania wraz z opisem swojego poziomu, ryzyk i szans z tym związanych oraz rekomendacją (opcjonalnie: indywidualna sesja omawiająca wynik).
Dla kogo?
Dla osób indywidualnych i organizacji chcących sprawdzić poziom świadomości ne(g)cjacyjnej odpowiadającej wyzwaniom trzeciej dekady XXI wieku.
Korzyści
Skonfrontowanie swojej ne(g)ocjacyjnej wiedzy z aktualnie wymaganą przez rynek
Przy systematycznym testowaniu siebie – badanie postępów w budowaniu własnej świadomości ne(g)ocjacyjnej
Testowanie grup pracowników w celu lepszego zaplanowania procesów edukacyjnych i integracyjnych; planowanie rozwoju pracowniczego
Budowanie benchmarków departamentowych i generacyjnych
Budowanie listy pytań do rozwoju osobistego w zakresie ne[g]ocjacji
Spotkaj się z nami ⟶
3/6 usługi/produkty DIAGNOZA NEO:

Badanie Ringu Osobistego™

Jak?
Badanie opracowane na podstawie Reguły Ringów™, czyli metody zarządzania sobą w codzienności, (jeden z fundamentów NEOcjacji™); innowacyjne podejście do przetestowania się wobec własnych wyborów życia prywatnego (plus wpływu na życie zawodowe); praca z Konsultantem NEOcjacji™; pakiet 3 lub 6 h.
Dla kogo?
Dla osób indywidualnych chcących zbadać swoją pozycję wobec 10 priorytetów życia, których jakość zależy od komunikacji, poukładać je i określić zadania, w celu polepszenia własnego życiowego komfortu i komfortu najbliższego otoczenia; dla organizacji, które w zasobie benefitowym posiadają narzędzia do poprawy jakości życia swoich pracowników w systemie work-life harmony (lub chcą je mieć).
Korzyści
Postawienie sobie kluczowych pytań i opracowanie odpowiedzi na temat 10 najważniejszych sfer życia
Sprawdzenie zasobów i potencjału wprowadzania zmian
Uczenie się zarządzania sobą w czasie i przestrzeni życiowej
Weryfikacja potencjałów i zasobów
Przedstawienie Reguły Ringów™ w relacjach z innymi
Spotkaj się z nami ⟶
4/6 usługi/produkty DIAGNOZA NEO:

Turnieje Ne[g]ocjacji

Turniej Ne(g)ocjacyjny „Ringi Biznesu”™

Jak?
Dla firm, które chcą uczyć i integrować swoich pracowników poprzez zastosowanie innowacyjnej formy gry firmowej sprawdzającej poziom ne(g)ocjacyjnego rozwoju organizacji.
Dla kogo?
Jedno- lub kilkudniowe turnieje odbywające się w formule on-line lub/i off-line, wewnątrzfirmowe lub angażujące uczestników z różnych organizacji.
Korzyści
Szybka diagnoza rozwoju komunikacyjnego danej grupy uczestników
Nauka ne[g]ocjacji i zarządzania nimi kontekstowo poprzez feedback trenerski
Rozwijanie ciekawości ne[g]ocjacyjnej
Budowanie wizerunku marki, jako komunikującej się w innowacyjny sposób
Integracja i wzmacnianie kultury ne[g]ocjacji (wewnątrz, w obsłudze klienta itd.)

Turniej Ne(g)ocjacyjny „Ringi Rodziny”™

Jak?
Jedno- lub kilkudniowe turnieje odbywające się w formule on-line lub/i off-line, w których udział biorą pracownicy oraz ich najbliżsi (dzieci od 13 roku życia).
Dla kogo?
Dla firm, które budują swoją kulturę organizacyjną mając na uwadze well-being pracowniczy, chcą integrować swoich pracowników i ich rodziny, budować wizerunek firmy odpowiedzialnej i inkluzywnej.
Korzyści
Integracja przez pokazanie członkom rodzin, m.in. na czym polegają obowiązki ich bliskiej osoby
Uczenie się przez rodzinę komunikacyjnych narzędzi wpływu
Wzajemna nauka zrozumienia i wyrabianie pozytywnych nawyków
„Odczarowywanie” procesów ne[g]ocjacyjnych (przeciwdziałanie stereotypizacji)
Wzmacnianie kultury ne[g]ocjacji (rozpoznawanie różnic generacyjnych itd.)
Spotkaj się z nami ⟶
5/6 usługi/produkty DIAGNOZA NEO:

Symulator NEO™

Jak?
Na Symulator NEO składa się Test wiedzy ne(g)ocjacyjnej oraz symulacje spotkań negocjacyjnych. Podczas tego procesu Uczestnicy zaangażowani są w trwające 1,5 dnia spotkanie, wynikiem którego jest ocena 33 kluczowych elementów ich wiedzy, umiejętności i postawy
negocjacyjnej. Praktyczna diagnoza, czyli punkt wyjścia do samoświadomości oraz prowadzenia procesów rozwojowych
w tej dziedzinie biznesu!
Dla kogo?
Dla każdego pracownika, który na co dzień komunikuje się biznesowo, w tym negocjuje i chce raz na jakiś czas sprawdzić swój poziom w tym względzie i zaplanować ścieżkę rozwoju. Dla firm, które świadomie budują swoje zespoły, są uważne budżetowo i wiedzą, że prewencja jest tańsza niż sprzątanie po błędach popełnionych z niewiedzy
i zaniedbań.
Korzyści
Pozyskanie wiedzy na temat poziomu swoich ne[g]ocjacyjnych umiejętności
Precyzja w zaplanowaniu ścieżki rozwoju komunikacyjnego
Dobieranie neurobiologicznych typów osobowości do Dbałość o budżet poprzez minimalizację wyboru nietrafionego programu rozwojowego
Integracja przez naukę, ekspozycję popełnianych błędów 
i uczenie się sztuki wzajemnego feedbacku
Możliwość doboru przez trenera „szytego na miarę” programu edukacyjnego w dziedzinie komunikacji 
i ne[g]ocjacji
Spotkaj się z nami ⟶
6/6 usługi/produkty DIAGNOZA NEO:

NeuroColor®

Jak?
Przełomowe badanie, którego podstawę stanowią odkrycia dr Fisher, składający się z pytań dotyczących życia zawodowego i osobistego, kreowany przy użyciu algorytmów AI; rezultatem jest 24-stronnicowy raport w części interpretowany podczas sesji feedbackowej (z Konsultantem, 1-2h).
Dla kogo?
Dla osób rozumiejących konieczność korzystania z odkryć neuronauki pokazującej naszą osobowość przez pryzmat wpływu chemii naszego mózgu na nasz potencjał oraz dla organizacji chcących zrozumieć zasób neuroróżnorodności i możliwość wykorzystania go dla dobra i rozwoju firmy.
Korzyści
Zrozumienie nie tylko cech swojej osobowości, ale także ich źródeł
Dogłębna analiza w celu dobrania narzędzi do zarządzania sobą w komunikacji
Dobieranie neurobiologicznych typów osobowości do zespołu
Oszczędność czasu i środków dzięki precyzyjnej mapie narzędzi rozwojowych
Rozpoznanie faktorów motywacji i inspiracji itd.
Spotkaj się z nami ⟶
Marka NEOcjacje™ należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
© 2023 NEOcjacje™, All Rights Reserved.
Polityka prywatności
graduation-hatcamera-videocalendar-fullchart-barsclocklinkcrossmenumenu-circlelayers